Mennesker Mødes 2016

Søndag den 17 April 2016
Kl. 14-18
Strien
Lindevej 3-5

Fri entré

Kulturelt Samråd inviterer Fanøs befolkning til at samles omkring folkedans fra Fanø og Syrien samt international kagebuffet, fra nogle af øens mange repræsenterede nationer.

Kulturelt Samråd ønsker at give anledning til at hilse vore nye syriske medborgere velkommen til øen.
Vi mødes i fælles festlige kultur-udtryks-elementer, som musik, folkedans og kager, og får et gensidigt indtryk af hinandens traditioner.
Endvidere vil vi synliggøre, at der på Fanø bor tilflyttere fra mange forskellige lande, som trives godt i hinandens selskab.

Foreningen “De Utrolige” bidrager til festen ved at arrangere en lanterne-workshop for børn. De står, sammen med Fanø Billedskole, for lanternernes konkrete udforming, og teknisk ledelse ved workshoppen.
Arrangementet afsluttes med et lanterneoptog fra Strien til Konsul Lauritzens Plads.

Alle Fanøborgere er meget velkomne.
Vi opfordrer til at man medbringer musikinstrumenter, danseglæde, lyst til at prøve noget nyt og de takt-klappende hænder…
Vi ønsker at alle vil føle sig som aktive deltagere, mere end at det bliver en oplevelse af optrædende versus publikummer.
En multikulturel jam-session hvor der bliver plads til både at se og prøve hinandens dans, men forhåbentligt også noget med at vi blander os ind i hinandens musik til sidst…
Alt er muligt!

Eventen starter med en velkomsttale og derefter mavedans ved Fanøs Ragnhild Kallehauge.
Kom fra start og vær med til både musik, dans, kagebuffet, og særligt for børnene; lanterne-workshoppen!

Kage og kaffe / the / vand, sælges til meget venlige priser. Deltagelse i lanterne-workshoppen koster 10 kroner.

*** Vi ses ***