Velkommen

Kulturelt Samråd er en forening som forvalter de af kommunen bevilgede midler til gavn for Fanøs kulturliv.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 7 valgte bestyrelsesmedlemmer. På årsmødet kan alle Fanøs borgere over 14 år stille op til bestyrelsen.

De næste to datoer for Kulturelt Samråds møder er:

10./2. 2023
13./3. 2023

Vi glæder os til at høre fra Jer!

ks@kultureltsamraadfanoe.dk