Om Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er en forening som forvalter de af kommunen bevilgede midler til gavn for Fanøs kulturliv.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 9 valgte bestyrelsesmedlemmer.
På årsmødet kan alle Fanøs borgere stille op til bestyrelsen.

Vores kontaktadresse er ks@kultureltsamraadfanoe.dk

Bestyrelsen

Årsregnskab

Vedtægter

Bevillinger

Egne projekter